Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Brokerzy Forex w Polsce nadzorowani przez KNF

Brokerzy Forex w Polsce nadzorowani przez KNF

Poniżej znajdziesz pełną listę domów maklerskich w Polsce, które podlegają nadzorowi KNF (Komisji Nadzoru Finansowego). Lista została zaktualizowana w listopadzie 2017 roku.

Kilka statystyk:
Łączna liczba domów maklerskich znajdujących się na liście: 45
Liczba domów maklerskich zarejestrowanych w Warszawie: 36 (80% wszystkich)

Dane są powszechnie dostępne na stronie: Knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/rejestr_firm_inwestycyjnych/DomyMakler

Opis zakresów działalności domów maklerskich i brokerów:

 • 1 – 69/2/1 – przyjmowanie lub przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 • 2 – 69/2/2 – wykonywanie zleceń, o których mowa w pkt 1, na rachunek dającego zlecenie
 • 3 – 69/2/3 – nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych
 • 4 – 69/2/4 – zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
 • 5 – 69/2/5 – doradztwo inwestycyjne
 • 6 – 69/2/6 – oferowanie instrumentów finansowych
 • 7 – 69/2/7 – świadczenie usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe
 • 9 – 69/4/1 – przechowywanie i rejestrowanie zmian stanu posiadania instrumentów finansowych, w tym prowadzenie rachunków papierów wartościowych oraz prowadzenie rachunków pieniężnych
 • 10 – 69/4/2 – udzielanie pożyczek pieniężnych w celu dokonania transakcji, której przedmiotem jest jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jeżeli transakcja ma być dokonana za pośrednictwem firmy inwestycyjnej udzielającej pożyczki
 • 11 – 69/4/3 – doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią
 • 12 – 69/4/4 – doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
 • 13 – 69/4/5 – wymiana walutowa, w przypadku gdy jest to związane z działalnością maklerską w zakresie wskazanym w ust. 2
 • 14 – 69/4/6 – sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych
 • 15 – 69/4/7 – świadczenie usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną
 • 16 – 69/4/8 – wykonywanie czynności określonych w pkt 1-7 oraz ust. 2, których przedmiotem są wyłącznie instrumenty bazowe instrumentów pochodnych wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. d-f oraz i, jeżeli te czynności pozostają w związku z działalnością maklerską.
 • 17 – 69a/1 – nabywanie na rachunek dającego zlecenie dwudniowych kontraktów na rynku kasowym na aukcjach organizowanych przez platformę aukcyjną

Zestawienie domów maklerskich i brokerów Forex w Polsce nadzorowanych przez KNF:

ATHENA INVESTMENTS DOM MAKLERSKI S.A.
Adres: ul. Jesionowa 22, 40-158 Katowice
Data otrzymania zezwolenia: 17-04-2012

CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.
Adres: ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań
Data otrzymania zezwolenia: 26-05-2010

CENTRALNY DOM MAKLERSKI PEKAO S.A.
Adres: ul. Wołoska 18, 02-675 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 14-10-1997

COPERNICUS SECURITIES S.A.
Adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 25-07-2006

CVI DOM MAKLERSKI SP. Z O.O.
Adres: ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 21-05-2013

DB SECURITIES S.A.
Adres: Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 05-11-1993

DOM INWESTYCYJNY NEHREBETIUS S.A.
Adres: ul Retoryka 7, 31-108 Kraków
Data otrzymania zezwolenia: 22-03-2005

DOM INWESTYCYJNY XELION SP. Z O.O.
Adres: ul. Puławska 107, 02-595 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 18-10-2011

DOM MAKLERSKI AFS SP. Z O.O.
Adres: ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 15-07-2010

DOM MAKLERSKI ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A.
Adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 07-12-2010

DOM MAKLERSKI BANKU BPS S.A.
Adres: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 17-12-2008

DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A.
Adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 18-08-1994

DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.
Adres: ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 18-08-1994

DOM MAKLERSKI BDM S.A.
Adres: ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Data otrzymania zezwolenia: 08-10-1993

DOM MAKLERSKI CAPITAL PARTNERS S.A.
Adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 22-05-2001

Dom Maklerski INC Spółka Akcyjna
Adres: ul. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań
Data otrzymania zezwolenia: 21-02-2012

DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A.
Adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 27-09-2007

DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.
Adres: ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 26-04-2004

DOM MAKLERSKI W INVESTMENTS S.A.
Adres: ul. Naruszewicza 27, 02-627 Warszawa
Data otrzymania zezwolenia: 13-08-2013

W najbliższym czasie dodamy resztę domów maklerskich.

Twoja ocena:

0 / 5. 0

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*