Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Co to jest Forex?

Co to jest Forex?

Forex to największy rynek finansowy pod względem obrotu na świecie. Geneza słowa ?Forex? wywodzi się od słów: ?Foreign Exchange? (ang. międzynarodowa wymiana). Obecnie wartość rynku Forex oscyluje na poziomie blisko 5 bilionów dolarów (według raportu BIS z kwietnia 2013 roku).

Rynek Forex łączy interesy brokerów, przedsiębiorców, funduszy headgingowych, inwestorów, banków centralnych i komercyjnych oraz wielu innych podmiotów. Decyzje i działania podejmowane przez w/w podmioty owocują zmianami kursów walutowych na giełdzie.

Należy nadmienić, że forex jest zdecentralizowanym rynkiem pozagiełdowym (OTC ? Over The Counter). Oznacza to, że handel jest anonimowy i nie funkcjonują instytucje regulujące ani nadzorujące zawiązywane transakcje.

Na Forexie handluje się głównie parami walutowymi ? najpopularniejszą jest tzw. eurodolar EUR/USD. Wedle analiz ekspertów aż 80% rynkowego obrotu wykonywanego jest na eurodolarach. Niemniej, rynek ten umożliwia handel również towarami i instrumentami CFD: indeksami giełdowymi, akcjami, surowcami i nośnikami energii, a także kryptowalutami.

Kiedy możliwy jest handel na rynku Forex?
Rynek Forex jest otwarty 24h na dobę przez 5 dni w tygodniu. Na detalicznych platformach FX handel zwykle rozpoczyna się o godzinie 23:00 w niedzielę i kończy 23:00 w piątek czasu polskiego. Większe przerwy w aktywności handlu na platformach detalicznych występują podczas większych świąt ? np. Nowego Roku lub Bożego Narodzenia.

Jak zacząć inwestować?
Pierwszym krokiem, jaki musi wykonać inwestor chcący inwestować na Forexie, jest założenie rachunku inwestycyjnego u jednego z brokerów walutowych. Broker stanowi funkcję pośredniczącą między rynkiem a inwestorem. Brokerzy pobierają swoje wynagrodzenie w postaci prowizji od zysku, a inwestorzy w ramach współpracy mogą otrzymywać pakiety edukacyjne, prezenty w postaci urządzeń mobilnych, dostęp do platform transakcyjnych oraz najróżniejsze warunki współpracy.

Podstawowe informacje o rynku Forex

Czym są pary walutowe?
Inwestowanie na parach walutowych to filar funkcjonowania giełdy Forex. Parę walutową tworzą dwie waluty o różnym kursie. Wyróżnia się walutę bazową oraz walutę kwotowaną. Przykładowo w parze EUR/USD walutą bazową jest EUR a kwotowaną USD.

Pary walutowe dzieli się na trzy grupy: główne, drugorzędne i egzotyczne. Główne waluty stanowią ponad 80% obrotu całej giełdy Forex i są to np.: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. Pary walutowe drugorzędne odznaczająsię niższą płynnością oraz większymi wahaniami i mogą być to np. EUR/JPY, AUD/NZD lub USD/SEK. Grupy egzotyczne są najmniej przewidywalne. Mogą być to EUR/PLN lub USD/PLN.

Czym jest kurs i spread?
Kurs jest ceną danej pary walutowej, a jego wysokość uzależniona jest od popytu oraz podaży, czyli ofert kupujących oraz sprzedających. Istnieje również punkt równowagi, który stanowi aktualna cena rynkowa. Na zachwianie punktu równowagi wpływ ma każde zlecenie wykonane na rynku międzybankowym. Kwotowania par walutowych składają się z ceny sprzedaży (Bid) i cen kupna (Ask). Cena kupna jest naturalnie większa. Różnica między ceną sprzedaży i ceną kupna to spread.

Przykładowo, gdy cena kupna wynosi 1,45000, a cena sprzedaży 1,45015, wówczas spread wynosi 15 punktów, czyli 1,5 pipsów. Wielkość spreadu zależna jest od płynności konkretnego instrumentu, a im węższy spread, tym większa jego płynność. Podczas poszukiwania brokera możemy spotkać się z firmami, które oferują stałe spready, jednak zwykle mamy do czynienia z nieustannie zmieniającymi się spreadami ? tzw. spreadami zmiennymi.

Zalety rynku Forex
Podstawową zaletą rynku Forex jest duża płynność zawieranych transakcji. Poza tym wysoka dźwignia handlowa umożliwia rozpoczęcie inwestowania ze skromnym kapitałem, dzięki czemu rynek Forex jest doskonałym miejscem dla osób z mniej zasobnym portfelem, a handel możliwy jest już od kwot rzędu 5 dolarów.

Warto nadmienić również niskie opłaty oraz prowizje, a także możliwość zarabiania zarówno na wzrostach, jak i spadkach kursów setek najróżniejszych instrumentów finansowych.

Twoja ocena:

0 / 5. 0

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*