Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Dom Maklerski
dom maklerski

Dom Maklerski

Inwestycje giełdowe nie mogą być podejmowane przez inwestorów indywidualnie, bez pośrednictwa maklerów. Trzeba skorzystać z usług maklerskich by móc kupować papiery wartościowe. Usługi te świadczą domy maklerskie. Czym one właściwie są?

Dom maklerski – czyli co?

Mianem domu maklerskiego określa się przedsiębiorstwa, które zajmują się zawodowo świadczeniem usług maklerskich. Ich zadaniem jest między innymi pośredniczenie w transakcjach finansowych, w tym na rynkach giełdowych.

Nadzór nad funkcjonowaniem wszystkich domów maklerskich w Polsce pełni Komisja Nadzoru Finansowego. Pełna kontrola ze strony KNF powoduje, że klienci domów maklerskich mogą mieć pewność, że nagle dom ten nie upadnie, a oni nie stracą swoich środków finansowych. Utrzymywane w domu maklerskim środki finansowe klientów z mocy prawa i zgodnie z wytycznymi regulatora rynkowego, muszą być oddzielone od aktywów domu maklerskiego. To zabezpieczenie pozwalające na to, aby pieniądze inwestorów pozostawały bezpieczne, nawet w obliczu poważnych problemów finansowych domu maklerskiego.

Każdy dom maklerski musi być jednocześnie członkiem systemu rekompensat, który prowadzony jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Powiązane artykuły:

Nie każda osoba może otworzyć dom maklerski. Musi mieć pozwolenie na wszystkie możliwe czynności maklerskie. Ich listę znajdziemy w art. 69 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, a znajduje się na niej doradztwo inwestycyjne, obrót papierami wartościowymi oraz zarządzanie portfelami instrumentów finansowych.

Legalnie działający dom maklerski powinien mieć zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej. Zezwolenie jest wydawane przez właściwy dla rynku finansowego organ nadzoru. Pracę w domach maklerskich podejmować mogą osoby wykwalifikowane – maklerzy, którzy odznaczają się wiedzą na temat mechanizmów rządzących rynkiem finansowym.

Formy organizacyjne domów maklerskich

W Polsce domy maklerskie mogą funkcjonować w różnych formach prawnych, ale zawsze jako spółka. Może to być spółka akcyjna z jednym akcjonariuszem osobą prawną, jak i spółka komandytowo-akcyjna, w której komplementariuszami są tylko osoby mające prawo do wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego – muszą to być co najmniej dwie osoby. Dom maklerski może działać w formie spółki komandytowej, w której komplementariuszami będą wyłącznie osoby mające prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego – musi ich być co najmniej dwóch. Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dom maklerski musi mieć jednego udziałowca osobę prawną. W przypadku wyboru dla domu maklerskiego formy spółki partnerskiej lub jawnej, jej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby mające prawo wykonywania zawodu maklera papierów wartościowych lub doradcy inwestycyjnego.

Zadania domów maklerskich

Pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi na giełdach to podstawowa funkcja, jakiej podejmują się domy maklerskie. Jednak nie jest ona jedyna. Dom maklerski może zajmować się jednocześnie sprzedażą papierów wartościowych, doradztwem inwestycyjnym, zarządzaniem portfelami aktywów, jakie zostały mu powierzone oraz działalnością dealerską. 

Usługi domu maklerskiego dostępne są dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych w momencie, kiedy ci założą rachunek inwestycyjny, nazywany również rachunkiem maklerskim. Na rachunku tym gromadzony jest kapitał klienta, w postaci środków pieniężnych oraz papierów wartościowych.

Wszelkie operacje, jakich podejmuje się makler pracujący dla domu maklerskiego na giełdzie, dokonywane są w imieniu przedsiębiorstwa, ale na rzecz inwestora.

Wybór domu maklerskiego

Zanim inwestor zwiąże się z wybranym domem maklerskim, powinien gruntownie zapoznać się z różnymi ofertami poszczególnych domów. Mogą charakteryzować się one odrębnym zakresem usług szczegółowych, a także dawać inwestorom dodatkowe udogodnienia, zwiększające atrakcyjność oferty. Powinno się sprawdzić także, jakie opinie ma dom maklerski, z którego usług inwestor chciałby skorzystać.

Twoja ocena:

0 / 5. 0

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*