Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » ESMA – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
ESMA

ESMA – Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych

W Unii Europejskiej funkcjonuje centralny organ nadzorczy nad rynkami finansowymi. To ESMA – European Securities and Markets Authority, czyli Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Czym się zajmuje i jaka jest jego historia?

Następca CESR

ESMA ma siedzibę w Paryżu i powołany został do życia jako jeden z trzech Europejskich Urzędów Nadzoru.  Oprócz ESMA powstały też EBA – European Banking Authority, który zastąpił CEBS oraz Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych z siedzibą we Frankfurcie – European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA, zastępujący CEIOPS.

Zanim powstał ESMA w 2011 roku, jego rolę pełnił Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR), który powstał 6 czerwca 2001 roku. CESR pełnił funkcję doradczą wobec Komisji Europejskiej i miał ujednolicać praktyki nadzorcze w krajach członkowskich UE, poprzez wydawanie niewiążących wytycznych i rekomendacji.

Struktura ESMA

W skład ESMA wchodzą reprezentanci wszystkich właściwych krajowych organów nadzorczych, z których każdy ma prawo głosu.

W ESMA są również członkowie, którzy nie posiadają prawa głosu, tj.:

  • Europejski Organ Nadzoru Bankowego (EBA),
  • Europejski Organ Nadzoru nad Ubezpieczeniami i Pracowniczymi Programami Emerytalnymi (EIOPA),
  • Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS),
  • Komisja Europejska (KE).

W obradach ESMA uczestniczą ich przedstawiciele oraz przewodniczący EIOPA. Są też obserwatorzy: z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz z Komisji Europejskiej.

Zadania stawiane przez ESMA

ESMA zajmuje się regulowaniem rynków finansowych w całej Europie. Ma chronić interesy inwestorów oraz wspierać stabilność rynkową. Ochrona inwestorów przejawia się w gwarantowaniu lepszego zaspokojenia potrzeb konsumentów na rynku usług finansowych i poszerzaniu ich praw. Poprzez działalność ESMA ma być wzmocniony system finansowy w celu uodpornienia go na różnego rodzaju wstrząsy i skutki rozprzestrzeniania się nierównowagi finansowej oraz wspierania wzrostu gospodarczego.

Instytucja ta propaguje w różny sposób uczciwość, przejrzystość, sprawność i właściwe funkcjonowanie rynków finansowych oraz wspieranie solidnej infrastruktury rynkowej. ESMA koordynuje działania, jakie są realizowane przez organy nadzoru papierów wartościowych i wprowadzanie środków nadzwyczajnych, jeśli pojawią się warunki kryzysowe na rynku.

Jak działa ESMA?

Urząd ESMA sprawuje bezpośredni nadzór nad takimi instytucjami finansowymi jak agencje ratingowe i repozytoria transakcji.

Polecamy: XTB o nowych regulacjach rynku forex

Dokonuje oceny ryzyka na rynkach finansowych z punktu widzenia inwestorów, rynków i stabilności finansowej po to, aby móc upowszechniać przejrzystość działania i zapewnić maksymalną ochronę inwestorów poprzez udostępnianie im informacji za pośrednictwem publicznych rejestrów i baz danych oraz kierować ostrzeżenia do inwestorów, jeśli zajdzie taka potrzeba.

To ESMA opracowuje normy techniczne i wspiera instytucje UE w tworzeniu nowych przepisów, dla ujednolicenia przepisów dla rynków finansowych w całej unii. Promuje standaryzację metod nadzoru.

Oficjalna witryna w języku polskim: https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/esma_pl

Twoja ocena:

0 / 5. 0

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*