Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Kontrakty CFD
CFD

Kontrakty CFD

W kontekście alternatywnych inwestycji mówi się często o kontraktach CFD. Dzięki nim można inwestować w szerokie spektrum instrumentów finansowych. Czym właściwie są owe kontrakty i z jakim ryzykiem inwestycyjnym są one związane?

Czym są kontrakty CFD?

Kontrakty CFD to kontrakty na różnicę kursową – z języka angielskiego „contract for difference”. Kontrakty te zawierane są pomiędzy dwiema stronami. Pierwszą jest dostawca kontraktu, tj. jego wystawca, a drugą inwestor, który występuje w roli nabywca kontraktu na różnice kursowe. Kontrakt polega na tym, że strony zakładają się, że sprzedający zapłaci różnicę między aktualną wartością ( w dniu zawarcia kontraktu) ściśle określonych aktywów i ich wartością w dniu ustalania kontraktu. Może się zdarzyć, że finalnie różnica ta jest ujemna i wówczas wartość tą płaci kupujący sprzedającemu. Jeśli jednak różnica wychodzi im plus, wtedy zarabia na tym kupujący.

Cechą charakterystyczną kontraktów na różnice kursowe jest to, że mamy do czynienia z instrumentem pochodnym, w którym kupujący nie jest właścicielem zawartych w kontrakcie aktywów. Czyli, jeśli zawierany jest kontrakt CFD na akcje, to kupujący go inwestor nie staje się przez to właścicielem owych walorów spółki akcyjnej. Natomiast wartość kontraktu na różnice kursowe zależna jest bezpośrednio od wartości instrumentu bazowego, na który kontrakt opiewa.

Instrumenty bazowe w kontraktach CFD są produktami niewystandaryzowanymi. Oznacza to w praktyce, że regulaminy dostawców i zasady obrotu takimi kontraktami mogą się znacznie różnić od siebie, na co inwestorzy powinni zwracać szczególną uwagę podczas zawierania kolejnych transakcji z użyciem takich instrumentów.
Kontrakty na różnice kursowe posiadają instrumenty bazowe, na które opiewają. Takim instrumentem mogą być zarówno instrumenty rynku kasowego, jak złoto, srebro czy pary walutowe, ale i instrumenty rynku terminowego, w tym indeksy giełdowe, instrumenty pochodne giełd towarowych i tym podobnych.

Jak inwestować w CFD?

Inwestor inwestujący w kontrakty CFD na wybrane instrumenty bazowe zajmuje długą lub krótką pozycję, czyli występuje w roli kupującego lub sprzedającego. Wynik inwestycji jest obliczany wyłącznie na podstawie różnic kursowych, dlatego w takim przypadku można inwestować z zyskiem nawet w warunkach, gdy instrument bazowy traci na wartości.

W przypadku kontraktów na różnice kursowe można inwestować z wykorzystaniem dźwigni finansowej, czyli zjawiska lewarowania. Dzięki niemu zwielokrotnia się wielkość inwestycji, bez konieczności angażowania w nią własnych środków finansowych. Należy mieć jednak na uwadze, że w przypadku zmiany wartości CFD na korzyść inwestora, zarabia się o tyle razy więcej, ile wynosił lewar, ale gdy zmiana wartości odbywa się na jego niekorzyść – strata automatycznie również będzie kilkukrotnie wyższa.

Generalnie zatem, jeśli inwestor uważa, że cena instrumentu wzrośnie, to kupuje kontrakt CFD i zajmuje pozycję długą. Wówczas osiąga zyski zawsze, kiedy cena wzrasta. Jeśli jednak jest przekonany co do tego, że instrument bazowy będzie obniżał cenę, wówczas powinien sprzedać CFD, zajmując pozycję krótką, dzięki czemu osiągnie zyski za każdym razem, kiedy cena spadnie.

Kontrakty CFD w zależności od tego, jaki broker je oferuje, mogą być dostępne dla wielu rynków i instrumentów. Inwestuje się za ich pośrednictwem w waluty, indeksy, akcje, surowce, ETF-y, a nawet coraz bardziej popularne kryptowaluty.

Możliwość zajmowania przez inwestora na kontraktach CFD pozycji długiej lub krótkiej powoduje, że kontrakty są jednym z najbardziej elastycznych sposobów inwestowania na szerokich rynkach finansowych. Dają szansę zarabiania na spadkach i wzrostach cen instrumentów bazowych, co zwiększa jedynie ich atrakcyjność w oczach potencjalnych inwestorów. Trzeba jednak ostrożnie korzystać z kontraktów CFD, zwłaszcza w parze z dźwignią finansową, ponieważ rośnie przy niej ryzyko inwestycyjne.

Polecamy: CFD – czym są kontrakty na różnicę cenową?

Twoja ocena:

0 / 5. 0

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*