Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Ryzyko związane z inwestowaniem na rynku Forex

Ryzyko związane z inwestowaniem na rynku Forex

Inwestycje podejmowane na międzynarodowym rynku walutowym Forex nierozerwalnie wiążą się z ryzykiem, którego poziom trudno jednoznacznie oszacować. W specyfice tego rynku zapisana jest zmienność, ogromny rozmiar i szybkość zmiany sytuacji. Na wycenę par walutowych ma wpływ cała masa czynników, których zinterpretowanie przez jedną osobę w krótkim czasie nie jest możliwe. Jak zatem zarządzać ryzykiem na Forexie?

Większe zyski, wyższe ryzyko

Rynki walutowe, takie jak Forex są wysoce spekulacyjne i niestabilne. Nigdy nie wiadomo, w jakim momencie dana waluta może nagle radykalnie zmniejszyć swoją wartość w stosunku do drugiej, przez co wielu inwestorów straci spore środki finansowe. Wszystko może trwać zaledwie kilka minut, niekiedy sekund. Forex jest nieprzewidywalny, ale w tym tkwi też potencjał wypracowania najwyższych zysków, przy stosunkowo niskim wkładzie własnym w inwestycje. Ryzyka na rynku Forex nie można uniknąć, ale można go oswoić i nauczyć się nim zarządzać.

Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko inwestora polega na prawdopodobieństwie poniesienia straty z inwestycji. Jeśli na rynku Forex trader stosuje wysoką dźwignię finansową, to potencjalne zyski, jak i prawdopodobne straty, mogą być bardzo wysokie. Musi zdecydować, ile może zainwestować pieniędzy na Forexie. Suma ta zdecydowanie nie powinna być wyższa niż kwota, jaką inwestor może stracić bez nadmiernego uszczuplania swojego majątku. Jest to nadrzędna zasada racjonalnego zarządzania ryzykiem i własnymi finansami w trakcie podejmowania inwestycji na międzynarodowym rynku Forex.

Bez względu na to, czy jesteśmy początkującymi graczami Forex, czy też mamy za sobą lata doświadczeń, nigdy nie powinniśmy inwestować więcej, niż jesteśmy w stanie zaakceptować przy nagłej stracie takich samych środków.

Należy mieć zainwestowany wystarczający kapitał, aby otworzyć kilka pozycji naraz. Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego jest jedną z najbardziej skutecznych sposobów na zarządzanie ryzykiem. Nie powinno się inwestować więcej niż 5 proc. wolnych środków w pojedynczą pozycję. Jeśli bowiem nagle straci ona na wartości i wygeneruje stratę, mamy wciąż wystarczającą ilość kapitału w wolnych środkach i w innych pozycjach, aby móc owe straty odrobić.

Poziom ryzyka a kwestia korzystania z dźwigni finansowej

Zdecydowana większość inwestorów rynku Forex wykorzystuje w trakcie swoich inwestycji dźwignię finansową. Polega ona na zwiększeniu zainwestowanej kwoty, bez konieczności uruchamiania własnych środków finansowych. W przypadku właściwego obstawienia par walutowych można dzięki temu zyskać proporcjonalnie więcej, ale i istnieje ryzyko straty w znacznie większym stopniu, niż przy braku dźwigni finansowej. Można stracić nawet całkowicie zainwestowane pieniądze lub być zmuszonym do dopłaty dodatkowych środków, dla utrzymania swej pozycji. Jeśli zdarzy się, że w wyniku zastosowania dźwigni finansowej straciliśmy sporo środków, nie można tracić zimnej krwi. Konieczne jest dopłacenie środków szybko, aby pozycja się nie zamknęła ze stratą równą całości zainwestowanych pieniędzy.

Dobrym sposobem, na ograniczenie ryzyka strat jest wykorzystanie strategii Stop Loss, która uchroni nas przed stratą wszystkich środków, dzięki ograniczeniu z góry poziomu akceptowalnych strat na otwartej pozycji.

Dobre przygotowanie techniczne i merytoryczne

Trader musi być zdyscyplinowanym graczem, aby zarabiać na Forexie i ograniczać ponoszone ryzyko oraz związane z nim konsekwencje finansowe. Otwierając  daną pozycję, musi postarać się zrozumieć, dlaczego otwarto ją na danym poziomie. Warto ustanowić akceptowalny poziom Stop Loss oraz skorzystać z analizy technicznej, używając przy tym prostych poziomów wsparć i oporów. Nie można lekceważyć porad doświadczonych doradców i traderów, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą na konferencjach i szkoleniach. Pieniądze wydane na takie spotkania potrafią zwrócić się z nawiązką dzięki kolejnym, trafionym inwestycjom oraz wypracować większą pewność siebie, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka na Forexie.

Wielu brokerów regularnie organizuje bezpłatne szkolenia dot. inwestowania na rynku Forex. Niektórzy z nich oferują także bezpośrednie spotkania, podczas których eksperci chętnie udzielają porad i edukują. To doskonałe okazje na dokształcenie się i skorzystanie z wiedzy bardziej doświadczonych, dzięki której możemy osiągnąć większy zysk i nauczyć się zarządzać ryzykiem.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*