Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Wskaźniki Forex

Wskaźniki Forex

Podczas prowadzenia inwestycji walutowych na rynku Forex, otwieranie i zamykanie pozycji powinno być podyktowane dokonaniem analizy najważniejszych wskaźników, które wpływają na kursy walutowe. Co to są za wskaźniki i w jaki sposób należy je prawidłowo interpretować?

Jak odnieść sukces na Forexie?

Sukces w inwestowaniu rzadko kiedy w dłuższej perspektywie czasu jest dziełem przypadku i inwestor kieruje się po prostu inwestycją w podejmowaniu decyzji o zakupie lub sprzedaży posiadanych walorów czy waluty. Na Forexie można odnieść sukces tylko wtedy, gdy zachowujemy zimną krew i jesteśmy w stanie trafnie oceniać najważniejsze wskaźniki. Na ich podstawie można znaleźć najlepszy moment na zakup lub sprzedaż waluty w jak najlepszej cenie.

Inwestorzy najczęściej na rynku Forex korzystają z czterech podstawowych wskaźników:

  • narzędzia do śledzenia trendu,
  • narzędzia potwierdzającego trend,
  • narzędzie do oceny pozycji pary walut,
  • narzędzie służące do określenia najlepszego momentu sprzedaży z zyskiem.

Jak śledzić trend na rynku Forex?

Podążanie w kierunku wzrostowym na giełdzie czy na rynku Forex jest naturalnym sposobem na zarabianie pieniędzy. Trzeba jedynie określić i śledzić kierunek głównego trendu i inwestować zgodnie z nim. Narzędzie do śledzenia trendu często dla inwestorów rynku Forex jest podstawowym wskaźnikiem wpływającym na podejmowanie decyzji o zakupie lub sprzedaży waluty. Wbrew pozorom narzędzie to nie jest systemem do handlowania walutami, a jedynie wskaźnikiem ułatwiającym dokonywanie inwestycji, o ile inwestor potrafi je trafnie rozpoznać. Narzędzie ma pomagać przy podejmowaniu decyzji, np. czy rozpocząć krótką czy długą pozycję.

Przykład trendu wzrostowego:

Trend wzrostowy

Przykład trendu spadkowego:

Trend spadkowy

Można monitorować przebieg trendu na szereg różnych sposobów, z których każdy ma swoje wady i zalety. Najprostszą metodą jest obliczanie ruchomej średniej punktu przecięcia poziomu ceny bezpieczeństwa i wskaźnika na wykresie pary walut. Można przy tym śledzić trendy w krótkim i długim okresie. Wytyczenie trendu jest najprostsze z wykorzystaniem wykresu liniowego. Zapisuje się na nim wyniki notowań pożądanej i obserwowanej przez nas pary walutowej. Jeśli jest on dobrze zaznaczony, można na jego podstawie wnioskować o przebiegu trendu w kolejnych dobach, tygodniach, a nawet miesiącach. Należy przy tym pamiętać, że na notowania ma wpływ znacznie więcej wskaźników i czynników, które mogą załamać, wzmocnić, a także całkowicie odwrócić trend.

Przykład odwrócenia trendu:

Odwrócenie trendu

Potwierdzenie trendu

Śledzenie trendu w notowaniach kursu walutowego to jedno, a potwierdzenie istniejącego trendu – coś zupełnie innego. Narzędzie do monitorowania trendu podpowiada inwestorom, czy główny trend dla pożądanej pary walutowej jest wznoszący, czy też pikuje w dół. Aby wskaźnik ten był rzeczywiście wiarygodny i stanowił solidną podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych, warto go potwierdzić narzędziem inwestorskim. Wskaźnik potwierdzający trend pozwala sprawdzić, czy poprzednie narzędzie wskazuje taki sam kierunek. Jeśli wykorzysta się oba wskaźniki jednocześnie i będą one zgodne, inwestor z dużą dożą prawdopodobieństwa może otworzyć długą pozycję dla danej pary walut. W przeciwnym wypadku powinien szukać najlepszego momentu na sprzedaż w krótkim terminie danej pary.

Narzędzie do oceny pozycji pary walut

Inwestorzy powinni handlować walutami zgodnie z kierunkiem głównego trendu, ale przy tym muszą określi, kiedy rozpoczynać inwestycję – w momencie poznania kierunku trendu, czy kiedy pojawi się jego wyhamowanie. W tym drugim przypadku można zmniejszyć ryzyko inwestycji, jeśli zastosujemy wskaźnik overbought/oversold. Może to być np. wskaźnik RSI, relatywnej siły trendu, który wylicza łączną sumę dni, w których cena szła w górę oraz w dół w określonym przedziale czasu. Jeśli cena wzrasta, to wskaźnik będzie bliski wartości 100, a jeśli cały czas spada – przyjmie wartość bliską zeru.

Jak określić najlepszy moment sprzedaży z zyskiem?

Aby zarobić przy inwestycjach na rynku Forex, trzeba sprzedać walutę wtedy, gdy będzie ona wyceniana powyżej granicy ceny, przy której ją kupiliśmy. W tym celu warto skorzystać z narzędzia służącego do określenia najlepszego momentu sprzedaży z wypracowaniem zysku. Można wybrać na przykład trzydniowy wskaźnik RSI, albo wskaźnik granicy Bollingera.

Twoja ocena:

0 / 5. 0

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*