Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » FCA – Financial Conduct Authority
FCA - Financial Conduct Authority

FCA – Financial Conduct Authority

Zadania realizowane w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego, w Wielkiej Brytanii są podejmowane przez organizację FCA. Jaki jest statut tego organu nadzorczego dla brytyjskiego rynku finansowego?

Czym jest FCA?

Logo FCARozwinięciem skrótu FCA jest nazwa finansowego organu nadzorczego funkcjonującego na terenie Wielkiej Brytanii – Financial Conduct Authority. Został on powołany do życia 1 kwietnia 2013 roku i tym samym zastąpił inny organ nadzorczy, mianowicie FSA – Financial Services Authority. To organ niezależny od brytyjskiego rządu, którego działalność finansowana jest z opłat wnoszonych przez podmioty funkcjonujące w brytyjskiej branży usług finansowych, które na terenie Zjednoczonego Królestwa są zarejestrowane. 

Zadania realizowane w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego, w Wielkiej Brytanii są podejmowane przez organizację FCA. Jaki jest statut tego organu nadzorczego dla brytyjskiego rynku finansowego? Czym jest FCA? Rozwinięciem skrótu FCA jest nazwa finansowego organu nadzorczego funkcjonującego na terenie Wielkiej Brytanii - Financial Conduct Authority. Został on powołany do życia 1 kwietnia 2013 roku i tym samym zastąpił inny organ nadzorczy, mianowicie FSA - Financial Services Authority. To organ niezależny od brytyjskiego rządu, którego działalność finansowana jest z opłat wnoszonych przez podmioty funkcjonujące w brytyjskiej branży usług finansowych, które na terenie Zjednoczonego Królestwa są zarejestrowane.  Historia organu nadzorczego FCA…

Opinie i oceny

Zaufanie do regulatora
Prestiż dla brokera

FCA

Podsumowanie : FCA to bardzo ważny i retrykcyjny podmiot sprawujący funkcję nadzorczą oraz regulującą działania w branży finansowej w Polsce.

User Rating: 4.7 ( 1 ocen)

Historia organu nadzorczego

FCA powstało stosunkowo niedawno, bo dopiero 1 kwietnia 2013 roku, co nie oznacza, że wcześniej brytyjski rynek finansowy pozostawał bez nadzory. Wcześniej istniał Financial Services Authority, a jeszcze wcześniej rynkiem zajmowało się The Securities and Invesments Board Ltd ( w skrócie SIB), utworzone 7 czerwca 1985 roku z inicjatywy brytyjskiego kanclerza skarbu. Dokładnie rok później na podstawie Financial Services Act – w 1986 roku część ustawowych uprawnień, które dotychczas dzierżył kanclerz skarbu, zostało przekazanych do SIB.

SIB zostało zastąpione na FSA po tym, jak w atmosferze skandalu upadł słynny bank – Barings Bank w 1990 roku i pojawiła się nagląca potrzeba powstrzymania samoregulacji rynków finansowych oraz skonsolidowania odpowiedzialności za niezbędne regulacje rynkowe w Wielkiej Brytanii. W 2001 roku weszła w życie nowa ustawa Financial Services and Markets Act 2000, która zastąpiła wcześniejsze przepisy i doprecyzowała zadania i cele FSA.

FSA od 31 października 2004 roku prócz regulowania działalności banków, firm ubezpieczeniowych i doradców finansowych na rynku brytyjskim, zaczęło również nadzorować rynek hipoteczny, a z początkiem 2005 roku nadzór poszerzył się o pośredników ubezpieczeniowych, z wykluczeniem z ich grona ubezpieczeń turystycznych.

Plany powstania Financial Conduct Authority pojawiły się już 16 czerwca 2010 roku, kiedy George Osborne, będący ówczesnym kanclerzem skarbu w Wielkiej Brytanii, przedstawił plany zniesienia FSA i podział jego obowiązków pomiędzy kilka wyspecjalizowanych agencji i Bank Anglii. Jego plany obejmowały powstanie Financial Conduct Authority, który miał nadzorować funkcjonowanie londyńskiego City (centrum finansowego) oraz system bankowy. Miał powstać również Prudential Regulation Authority, dla regulacji instytucji finansowych – banków komercyjnych i inwestycyjnych oraz firm ubezpieczeniowych.

Nowe ramy prawne dotyczące działania brytyjskich usług finansowych i instytucji nadzorczej FCA powstały na bazie ustawy Financial Services Act 2012, uchwalonej 19 grudnia 2012 roku.

Cele działalności FCA

Podstawowym celem Financial Conduct Authority jest regulowanie i nadzorowanie funkcjonowania firm finansowych, które świadczą usługi dla konsumentów w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie FCA podejmuje się zadań, które mają zachować integralność rynków finansowych w Królestwie. Jako że brytyjski sektor finansowy należy do jednego z największych na świecie, FCA ma wiele funkcji do pełnienia na co dzień.

Reguluje funkcjonowanie wszelkich produktów finansowych, ma uprawnienia do definiowania standardów, jakim muszą odpowiadać instytucje finansowe wchodzące i działające na brytyjskim rynku. Poza tym regulator może prowadzić śledztwa przeciwko wszelkiego typu organizacjom finansowym oraz osobom prywatnym. Ma prawo zakazywania obrotu danymi instrumentami finansowymi – najpierw na 12 miesięcy, a później zakaz może przedłużyć. Od 1 kwietnia 2014 roku FCA otrzymał dodatkowe uprawnienia – do sprawowania nadzoru nad sektorem kredytów konsumenckich, co wcześniej leżało w kompetencjach Office of Fair Trading.

Nadzór nad bankami

Jedną z głównych dziedzin zainteresowania FCA jest działalność bankowa prowadzona na terenie Wielkiej Brytanii. Nadzór nad sferą bankową ma zapobiegać nieuczciwej konkurencji i nieuczciwemu traktowaniu klientów. Jednocześnie FCA odpowiada za wczesną identyfikację ewentualnych, potencjalnych zagrożeń na rynku bankowym i zachęcać do innowacji jednostki mu podległe.

Nadzór nad rynkiem ubezpieczeniowym

FCA podejmuje działania mające na celu wprowadzenie regulacji dotyczących funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego w Wielkiej Brytanii. Do jego zadań pod tym względem należy rejestracja ubezpieczycieli i prowadzenie rejestrów publicznych. FCA przyjmuje i kontroluje roczne sprawozdania finansowe tych podmiotów, nadzoruje niezależnych doradców finansowych, w korespondencji do zasad wynikających z Retail Distribution Reviev.

Dane kontaktowe

Financial Conduct Authority
12 Endeavour Square, London, E20 1JN

Numer kontaktowy: 0800 111 6768
Dla osób z UK: 0300 500 8082
Dla osób z zagranicy: +44 207 066 1000

E-mail: 

Dojazd – FCA na mapie:

Media społecznościowe:

Twoja ocena:

0 / 5. 0

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*