Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Kurs dolara Forex – dolar amerykański
Dolar amerykański

Kurs dolara Forex – dolar amerykański

Najpopularniejszą walutą w skali światowej, która właściwie jest akceptowalna w większości krajów, jest dolar amerykański. Dlatego też jest on tak popularny na międzynarodowym rynku walutowym Forex. Większość inwestorów uważa, że inwestowanie w dolary jest stabilną inwestycją. Sprawdźmy, jaką rolę na Forexie odgrywa dolar oraz jakie czynniki wpływają na jego kurs?

Dolar najważniejszą walutą

Śmiało można pokusić się o stwierdzenie, że waluta amerykańska – dolar jest najpopularniejszą walutą na świecie. Charakteryzuje się ona wysoką płynnością – nie ma problemu, aby zająć określoną pozycję na rynku Forex z wykorzystaniem dolarów amerykańskich. Zawsze są chętni do zakupu lub sprzedaży dolarów. Poza tym cechą charakterystyczną dolara w kontekście rynku Forex są relatywnie niskie koszty handlu.

Wszystkie pary walutowe, które zawierają w sobie dolara amerykańskiego, będą cechowały się wyższą płynnością od innych. Znacznie szybciej więc zawrzemy transakcję na parze EUR/USD czy np. na parze JPY/EUR. Zdecydowaną większość transakcji na Forexie stanowią pary z dolarem. Szacuje się, że odpowiadają one za około 40 proc. wszystkich transakcji na międzynarodowym rynku walutowym.

Dolar jest oficjalnym środkiem płatniczym na terenie Stanów Zjednoczonych, a jest to jedna z największych gospodarek świata. To także najczęściej używana waluta w transakcjach międzynarodowych. Dolara amerykańskiego całkiem słusznie postrzega się jako najważniejszą walutę rezerwową. Oznacza to, że w takiej walucie swoje rezerwy utrzymują inne kraje.

Kierunki ruchu dolara na rynku Forex

Forex - kurs dolara amerykańskiego

Prognozowanie trendów na dolarze amerykańskim wbrew pozorom nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Wiele czynników wpływa na trendy, a problemem dla licznych traderów rynku Forex może być nawet prawidłowe określenie czy trend dolara amerykańskiego znajduje się aktualnie w pozycji byka, czy niedźwiedzia, tj. czy mamy do czynienia z trendem spadkowym, czy wzrostowym. Od właściwej odpowiedzi na to pytanie będzie zależało czy inwestor zechce otworzyć pozycję kupna, czy pozycję sprzedaży na Forexie.

Czynniki wpływające na kurs dolara

Istnieje cała masa czynników, które wpływają na kształtowanie się kursu dolara amerykańskiego. Rynek walutowy jest na tyle złożony i cały czas podlega przeobrażeniom, że ich rozpoznanie jest co najmniej trudne.

Wśród czynników mających duży wpływ na wycenę dolara amerykańskiego wymienić należy:

• inflację w USA,
• stopy procentowe Fed,
• rynkowy sentyment,
• dane z gospodarki.

Inflacja jest „słowem klucz” na rynkach światowych i najważniejszym pojęciem na rynku Forex. Nic w tym dziwnego, ponieważ dane dotyczące wzrostu cen i dynamiki owego wzrostu oraz oczekiwania, co do poziomu przyszłej inflacji, mają przełożenie na wycenę walutową – nie tylko zresztą dolara. Inflacja to wzrost przeciętnego poziomu cen. Jeśli rośnie ten wskaźnik, jednocześnie maleje siła nabywcza pieniądza, a konsument za taką samą ilość pieniądza może kupić mniej dóbr i usług.

Inflacja wpływa na kurs walutowy, ponieważ pokazuje ona tempo, w jakim dana waluta traci na wartości. Jeśli więc inflacja w USA wynosi aktualnie 2 proc., oznacza to, że za każdego dolara można kupić o 2 proc. mniej towarów niż przed rokiem. Należy więc interpretować inflację, jako wskaźnik tempa, w jakim dana waluta traci lub zyskuje na wartości. Z tym drugim przypadkiem mamy do czynienia, gdy inflacja jest ujemna, czyli występuje w danym kraju deflacja.

Podczas analizowania na bieżąco inflacji w danym kraju i jej wpływu na kurs waluty trzeba zwrócić uwagę na poziom inflacji w innych krajach. Może to wskazać na to, czy dana waluta umocni się czy spadnie. W przypadku inwestowania na rynku Forex w pary walutowe z dolarem powinniśmy sprawdzić, jaka jest inflacja nie tylko w USA, ale i w drugim państwie.

Stopy procentowe a kurs dolara

Z inflacją mają związek stopy procentowe wyznaczane przez dane państwa. Są one narzędziem w polityce pieniężnej, które pozwala na osiągnięcie celu inflacyjnego. Niskie stopy procentowe zachęcają do zaciągania tanich kredytów, a pieniądze pochodzące z nich przeznaczane są na konsumpcję lub inwestycje, co przekłada się na wzrost gospodarczy, ale i wzrost inflacji. Ma to wpływ na zwiększenie wartości danej waluty.

W Ameryce główne stopy procentowe są wyznaczane przez Fed, czyli Federal Reserve System, który jest bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych

Twoja ocena:

0 / 5. 0

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*