Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Makler giełdowy
Makler giełdowy

Makler giełdowy

Na giełdzie papierów wartościowych pracuje i działa wiele różnych podmiotów, między innymi pośrednicy pomiędzy rynkiem giełdowym a poszczególnymi inwestorami – indywidualnymi i instytucjonalnymi. Mowa tu o maklerach giełdowych. Ich praca polegać może na realizacji zleceń klientów, doradztwie dla inwestorów, jak i na nadzorowaniu pracy innych maklerów. Sprawdźmy, jaką charakterystykę ma zawód maklera, jak zostać maklerem giełdowym i ile może zarobić osoba zajmująca takie stanowisko pracy?

Na giełdzie papierów wartościowych pracuje i działa wiele różnych podmiotów, między innymi pośrednicy pomiędzy rynkiem giełdowym a poszczególnymi inwestorami - indywidualnymi i instytucjonalnymi. Mowa tu o maklerach giełdowych. Ich praca polegać może na realizacji zleceń klientów, doradztwie dla inwestorów, jak i na nadzorowaniu pracy innych maklerów. Sprawdźmy, jaką charakterystykę ma zawód maklera, jak zostać maklerem giełdowym i ile może zarobić osoba zajmująca takie stanowisko pracy? Kim jest makler papierów wartościowych? Z definicji przyjmowanej w branży giełdowej wynika, że maklerem papierów wartościowych - inaczej brokerem - jest osoba, która zawodowo zajmuje się pośredniczeniem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych…

Opinie i oceny

Wynagrodzenie
Prestiż
Warunki pracy
Możliwości rozwoju

Makler giełdowy

Podsumowanie :
Redakcyjna ocena zawodu związanego z uzyskaniem licencji maklera papierów wartościowych.

User Rating: 4.77 ( 6 ocen)

Kim jest makler papierów wartościowych?

Z definicji przyjmowanej w branży giełdowej wynika, że maklerem papierów wartościowych – inaczej brokerem – jest osoba, która zawodowo zajmuje się pośredniczeniem w transakcjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych, w zamian czerpiąc z tego tytułu realne korzyści finansowe w postaci wynagrodzenia, zwykle ustalanego jako pewien procent obliczany od wartości transakcji. Jest to zatem wynagrodzenie prowizyjne.

Główne zadania maklera giełdowego

Do najważniejszych zadań i wyzwań stawianych przed maklerami papierów wartościowych należy przekazywanie na giełdę zleceń składanych przez domy maklerskie oraz indywidualnych klientów. W specyfice pracy maklera giełdowego leży to, że zatrudniony na giełdzie czy w biurze domu maklerskiego makler jest członkiem giełdy i pracuje w związku z nią.

Pod względem zakresu zadań i obowiązków spoczywających na barkach maklerów wyróżnia się dwa rodzaje tego zawodu:

  • maklerów front office,
  • maklerów back office – nadzorujących.

Maklerzy front office pracują w biurach maklerskich i mają stały kontakt z klientami indywidualnymi i instytucjonalnymi. Zajmują się przyjmowaniem zleceń na zakup i sprzedaż akcji oraz ich realizacją na giełdzie. Jednocześnie weryfikują oni zdolność finansową klienta do przeprowadzenia danej transakcji. Jeśli mają odpowiednie zezwolenia i licencje, maklerzy front office mogą również doradzać swoim klientom w sprawie inwestycji i wyboru konkretnych instrumentów do inwestowania.

Maklerzy pracujący na giełdzie jako maklerzy back office mają za zadanie kontrolować pracę maklerów front office, którzy działają w biurach i przekazują zlecenia na giełdę.

Obowiązki maklerów zatrudnionych w biurach maklerskich

Ci maklerzy giełdowi, którzy działają jako maklerzy front office i są zatrudnieni w biurze członka giełdy, zajmują się przyjmowaniem zleceń składanych przez klientów, opieką nad ich rachunkami inwestycyjnymi oraz kontrolowaniem składanych zleceń pod względem merytorycznym, formalnym i ilościowym. Jeśli wszystko się zgadza, makler przekazuje zlecenie do maklerów pracujących bezpośrednio na giełdzie. Także i taka osoba rozlicza transakcje i informuje o aktualnej sytuacji rynkowej klientów. Może doradzać, w co zainwestować, jeśli ma odpowiednie zezwolenie do pracy jako doradca inwestycyjny, a nie jedynie makler giełdowy. Makler może zajmować się też obsługą ofert publicznych.

Obowiązki maklerów zatrudnionych na giełdzie

Bezpośrednio na rynku giełdowym pracują maklerzy back office, którzy przekazują zlecenia nadchodzące z biur maklerskich, banków i domów inwestycyjnych, które powinny być zrealizowane na giełdzie i wprowadzone do jej systemu. To w ich gestii leży weryfikacja poprawności zleceń i nadzór nad poprawnością wykonywania pracy przez maklerów front office. Przygotowują analizy giełdowe i rekomendacje, dlatego muszą charakteryzować się umiejętnościami do analizowania różnych danych, w tym również liczbowych.

Jak zostać maklerem?

Maklerem papierów wartościowych może zostać osoba, która dobrze czuje się w tematach inwestycyjnych, interesuje się giełdą i jej mechanizmami, a przy tym potrafi działać pod wpływem stresu oraz jest gotowa do podejmowania ważnych decyzji w krótkim czasie. Musi być odporna na stres, być osobą skrupulatną i dokładną, a przy tym otwartą i komunikatywną, zwłaszcza, jeśli ma pracować z klientami i mieć na co dzień z nimi kontakt.

Jak zostać maklerem w Polsce?

Kandydat na maklera w Polsce musi zdać egzamin organizowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dopiero po pozytywnym zaliczeniu tego egzaminu można zostać wpisanym na listę maklerów. Najlepiej, aby kandydat na maklera giełdowego posiadał wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, bankowości i finansów.

Maklerem nie zostanie osoba fizyczna, która:

  • została skazana za przestępstwo skarbowe,
  • została skazana za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Jak przystąpić do egzaminu na maklera giełdowego KNF?

Chcąc zostać maklerem, trzeba zdobyć odpowiedni certyfikat, a ten zostaje wydany po pozytywnym zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Wcześniej egzaminy te były organizowane przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Nie trzeba ukończyć żadnych szkoleń, kursów i szkół, aby zapisać się na egzamin. Osoba chcąca do niego przystąpić musi jedynie złożyć lub przesłać listem poleconym na adres Biura Podawczego KNF – adres Plac Powstańców Warszawy 1,00-950 Warszawa, wymagane dokumenty.

Egzamin maklerski

Egzamin na maklera papierów wartościowych to właściwie test, składający się ze 120 pytań jednokrotnego wyboru. W każdym uczestnik zaznacza jeden z 4 wariantów odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje 2 punkty, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za złą odpowiedź -1 punkt. 

Zarobki maklerów

Zarobki są uzależnione przede wszystkim od premii, które mogą zdecydowanie przewyższać podstawę wynagrodzenia.

Zalety

  • prestiż
  • duży potencjał zarobków

Wady

  • stres
  • duża odpowiedzialność

Twoja ocena:

5 / 5. 1

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*