Ranking Forex
Ranking Forex » Informacje » Kurs na maklera giełdowego

Kurs na maklera giełdowego

Zdobycie uprawnień maklera giełdowego wymaga ukończenia specjalistycznych kursów i zdobycia licencji. Po dopełnieniu takich formalności można zostać licencjonowanym Maklerem Papierów Wartościowych. Jak tego dokonać?

Certyfikat maklera giełdowego

Makler papierów wartościowych, nazywany również maklerem giełdowym, to ciekawy zawód, w którym nie brakuje wyzwań. Osoba będąca maklerem jest odpowiedzialna w szczególności za przekazywanie na giełdę zleceń maklerskich, zgodnie z regulacjami, jakie obowiązują na giełdzie papierów wartościowych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, uprawnienia maklera papierów wartościowych obejmują również wszelkie czynności związane z doradztwem inwestycyjnym w zakresie maklerskich instrumentów finansowych.

Kurs Maklerski, czyli jak zdobyć certyfikat?

Droga do zdobycia zawodu maklera giełdowego jest długa, ponieważ należy odbyć zajęcia teoretyczne na specjalistycznych kursach. Trwają one łącznie 72 godziny. Wybierając odpowiedni kurs, warto zwrócić uwagę, czy jest prowadzony przez specjalistów, posiadających licencję maklerską i lata pracy w takim zawodzie.

Kurs na maklera giełdowego powinien obejmować takie zagadnienia jak:

  • matematyka finansowa,
  • instrumenty dłużne,
  • strategie inwestycyjne,
  • analiza finansowa przedsiębiorstw,
  • wycena akcji,
  • techniki notowań giełdowych i obrót pozagiełdowy,
  • analiza instrumentów pochodnych,
  • rachunkowość,
  • zasady etyki.

Po odbyciu kursu w części teoretycznej, uczestnicy przystąpić mogą do egzaminy maklerskiego. Najlepiej uczyć się do niego z książki „Inwestycje” stanowiącą podstawę programową dla testu.

Podstawowym celem każdego kursu na maklera papierów wartościowych jest kompleksowe i solidne przygotowanie do egzaminu państwowego. Sam kurs pozwoli na poszerzenie swojej wiedzy o rynku kapitałowym, którą można później wykorzystywać w praktyce. Na kursie dowiadujemy się o zagadnieniach dotyczących rynku akcji, wycenie spółek, zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz o sposobach ustalania kursów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

O egzaminie – zostań maklerem giełdowym!

Egzamin na maklera giełdowego, który wieńczy kurs maklerski, przeznaczony jest dla jego uczestników, którzy chcieliby ubiegać się o licencję Maklera Papierów Wartościowych. Organizatorem egzaminu jest Komisja Nadzoru Finansowego. Średnia zdawalność egzaminu wynosi 15 proc.

Kandydat, który chciałby przystąpić do egzaminu na maklera papierów wartościowych, egzaminu uzupełniającego lub sprawdzianu umiejętności kandydata zobowiązany jest złożyć lub przesłać wypełniony wniosek rejestrowy wraz z dołączonymi jedną fotografią i dowodem wpłaty opłaty egzaminacyjnej, na co najmniej 14 dni przed planowanym egzaminem. Wnioski można składać w biurze podawczym KNF w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Można je także przesłać pocztą na adres biura.

Opłata za egzamin na maklera papierów wartościowych wynosi 500 zł. Należy ją uiścić na numer rachunku bankowego Komisji Nadzoru Finansowego. Opłata za egzamin uzupełniający wynosi 150 zł, a za sprawdzian umiejętności – 200 zł.

Pod względem zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie na maklerów papierów wartościowych, tematyka pytań ujęta została w Komunikatach Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu. Są one ustalone i opublikowane w Dzienniku Urzędowym KNF i na stronie internetowej KNF na co najmniej 90 dni przed danym egzaminem. Kandydat na maklera giełdowego powinien znać przepisy prawa według stanu prawnego, jaki obowiązuje na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

Egzamin na maklera papierów wartościowych to właściwie test, składający się ze 120 pytań jednokrotnego wyboru. W każdym uczestnik zaznacza jeden z 4 wariantów odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje 2 punkty, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za złą odpowiedź -1 punkt. Łącznie można uzyskać 240 punktów, a 160 punktów wystarczy, aby zdać egzamin pozytywnie.

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*