Ranking Forex

Ranking Forex » Informacje » Doradca inwestycyjny
doradca inwestycyjny

Doradca inwestycyjny

Doradca to osoba, która na bazie własnej wiedzy i doświadczenia oraz zdolności do przewidywania zdarzeń przyszłych, doradza innym w kwestiach m.in. finansowych, zawodowych itp. Doradca inwestycyjny zajmuje się z kolei doradzaniem inwestorom, w co i kiedy najlepiej zainwestować posiadany kapitał. Nie należy przy tym mylić pojęcia doradcy inwestycyjnego i doradcy finansowego, ponieważ są to dwie różne profesje.

Doradca to osoba, która na bazie własnej wiedzy i doświadczenia oraz zdolności do przewidywania zdarzeń przyszłych, doradza innym w kwestiach m.in. finansowych, zawodowych itp. Doradca inwestycyjny zajmuje się z kolei doradzaniem inwestorom, w co i kiedy najlepiej zainwestować posiadany kapitał. Nie należy przy tym mylić pojęcia doradcy inwestycyjnego i doradcy finansowego, ponieważ są to dwie różne profesje. Kim właściwie jest doradca inwestycyjny? Błędne postrzeganie doradców inwestycyjnych wynika często z tego, że za inwestycję uważamy nie tylko zakup akcji spółek giełdowych czy innych papierów wartościowych, ale nawet zakup nieruchomości - nie celem jej późniejszej odsprzedaży czy wynajęcia z zyskiem, ale…

Opinie i oceny

Wynagrodzenie
Prestiż
Warunki pracy
Możliwości rozwoju

Doradca Inwestycyjny

Podsumowanie :
Redakcyjna ocena zawodu związanego z uzyskaniem licencji doradcy inwestycyjnego.

User Rating: 4.71 ( 4 ocen)

Kim właściwie jest doradca inwestycyjny?

Błędne postrzeganie doradców inwestycyjnych wynika często z tego, że za inwestycję uważamy nie tylko zakup akcji spółek giełdowych czy innych papierów wartościowych, ale nawet zakup nieruchomości – nie celem jej późniejszej odsprzedaży czy wynajęcia z zyskiem, ale na cele mieszkaniowe. Doradcą inwestycyjnym nie będzie osoba, która doradza nam, w którym banku zaciągnąć kredyt hipoteczny albo na jaką polisę na życie się zdecydować. Doradca inwestycyjny to profesja zdecydowanie bardziej odpowiedzialna.

Jest ona zawodem zaufania publicznego. W Polsce grono doradców inwestycyjnych jest elitarne i stosunkowo wąskie. Znajduje się w nim około 500 osób, które zgodnie z prawdą i z posiadanymi kompetencjami, potwierdzonymi stosownymi dokumentami, mogą tytułować się doradcami inwestycyjnymi.

Doradca inwestycyjny w sposób profesjonalny, w ramach wykonywanej pracy, może doradzać klientom prywatnym i instytucjonalnym w kwestii budowania portfela aktywów i zarządzania nim. Wszystkie działania, polegające m.in. na zakupie akcji spółek giełdowych, zainwestowania pieniędzy w surowce, obligacje czy nieruchomości, poprzedzone są rozmowami z klientami. Zechce na początek poznać wielkość posiadanych przez nich aktywów oraz poziom możliwego do zaakceptowania ryzyka.

Doradca przedstawia im możliwe strategie inwestowania i model doradczy, w którym będą mogli współpracować. Ostateczną decyzję o zainwestowaniu w dane instrumenty podejmuje zawsze klient, a doradca jedynie wskazuje mu możliwe opcje wyboru.

Jak sama nazwa wskazuje, doradca inwestycyjny profesjonalnie doradza klientowi w kwestii budowania jego portfela aktywów. Przyjmuje się, że aby zbudować go i korzystać z usług doradcy należy posiadać przynajmniej 2 miliony złotych aktywów.

W zakresie zainteresowania zawodowego doradcy inwestycyjnego leżą:

  • budowanie portfela aktywów,
  • inwestycje w instrumenty finansowe,
  • zarządzanie otwartymi funduszami emerytalnymi,
  • zarządzanie funduszami inwestycyjnymi,
  • zarządzanie funduszem kapitałowym.

W praktyce wykonywania zawodu doradcy inwestycyjnego leży wskazywanie najlepszych w danym momencie i w przypadku danego klienta kierunków działań inwestycyjnych, z wykorzystaniem różnych instrumentów finansowych. W gestii doradcy jest zarządzanie powierzonym mu majątkiem i branie na siebie odpowiedzialności za osiągane wyniki. Doradca inwestycyjny zobowiązany jest do ustalenia z klientem, jakie są możliwości osiągnięcia zysku z danej inwestycji.

Jak zostać doradcą inwestycyjnym?

Osoby, które chciałyby pracować w charakterze doradcy inwestycyjnego powinny zdać egzamin zawodowy, którego organizatorem jest Komisja Nadzoru Finansowego. Egzamin ma charakter egzaminu państwowego, a komisja egzaminująca kandydatów na doradców inwestycyjnych jest powoływana przez Przewodniczącego KNF. Również i KNF prowadzi listę doradców inwestycyjnych – obecnie jest na niej kilkaset osób. Kwalifikacja zawodowa licencjonowanego doradcy inwestycyjnego w Polsce jest równoważna dla międzynarodowego certyfikatu CFA.

Do egzaminu na doradcę inwestycyjnego mogą przystąpić wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które korzystają z pełni praw publicznych i posiadają co najmniej średnie wykształcenie, a najlepiej wyższe wykształcenie ekonomiczne.

Egzamin składa się z trzech etapów:

  • etap I – egzamin testowy obejmujący 110 pytań, gdzie za każdą odpowiedź poprawną otrzymuje się 2 punkty, za brak odpowiedzi 0 punktów, a za złą – minus 1 punkt – egzamin jest zdany, jeśli kandydat uzyska 135 punktów;
  • etap II – egzamin pisemny obejmujący 5 zadań problemowych, kandydat musi zaliczyć wszystkie pytania;
  • etap III – egzamin pisemny, obejmujący 2 zadania dotyczące problematyki zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym.

W odróżnieniu od doradztwa inwestycyjnego, doradcy finansowi proponują po prostu klientom najlepsze rozwiązania dotyczące finansów i inwestycji, co często sprowadza się do sprzedaży produktów finansowych. Doradca inwestycyjny jest profesjonalistą i powinien zachować w każdej sytuacji obiektywizm względem realizowanych procesów inwestycyjnych.

Lista doradców inwestycyjnych

W Polsce jest aktualnie 677 doradców inwestycyjnych (październik 2018 roku). Oficjalna lista znajduje się na stronie KNF (Komisja Nadzoru Finansowego): https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Lista_DI_15_05_2018.pdf

Twoja ocena:

0 / 5. 0

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Zaznaczone elementy są wymagane *

*